Overslaan en naar de inhoud gaan

Reskilling & Gedragsverandering.

Chains of habits

Reskilling & Gedragsverandering.


bas van riet   
Bas van Riet - Trainer Commercie & Klantcontact - Founder & Matchmaker - Dutch Training Professionals 
 


Wat maakt gedragsverandering makkelijk of moeilijk?

Social distancing, 1,5 meter, niezen in je elleboog, handen stuk wassen, online communiceren en niet meer knuffelen…..oftewel: gedragsverandering. Super interessant toch? En helemaal als je bezig bent met Learning & Development.

To emerge stronger from the COVID-19 crisis, companies should start reskilling their workforces now." - McKinsey & Company

Want wat maakt veranderen nu moeilijk of juist makkelijk? En wat kan je met deze inzichten als je kijkt naar de "noodgedwongen" veranderingen op dit moment voor organisaties en de vaardigheden van personeel? Welke werkwijze en "skills" zullen blijvend veranderen?

Adapting employees’ skills and roles to the post-pandemic ways of working will be crucial to building operating-model resilience." - McKinsey & Company

Triade-model van Poiesz

Theo Poiesz (hoogleraar Economische Psychologie) ontwikkelde het Triade-model. Het is een instrument waarmee gedrag kan worden verklaard, voorspeld en beïnvloed.

Hij ontdekte dat drie factoren* bepalend zijn voor het veranderen van gedrag:

1. Motivatie: de mate waarin de persoon een doel wenst te bereiken, of interesse heeft voor specifiek gedrag.

2. Capaciteit: de mate waarin de persoon zelf over de eigenschappen, vaardigheden of instrumenten beschikt om specifiek gedrag uit te voeren. Mentale (bijv. kennis)- Fysieke (bijv. kracht) – Financiële - Materiële capaciteit (hulpmiddelen of instrumenten)

3. Gelegenheid: de mate waarin de buiten de persoon gelegen omstandigheden bevorderend of remmend werken op specifiek gedrag.

Geef deze factoren een score en zet ze in de formule. Dus bijvoorbeeld 50% motivatie is 0,5.
 

T-score = M (otivatie) x C (apaciteit) x G (elegenheid)


De uitkomst is het waarschijnlijkheidspercentage van de gedragsverandering /dat persoonlijke doel wordt bereikt.

Poiesz wil met dit model inzichtelijk maken hoe gedrag op succesvolle wijze beïnvloed kan worden en hoe foutieve beslissingen kunnen worden voorkómen. En dus ook waar de hefboom zit naar succesvolle gedragsverandering.
 

Als Capaciteit en Gelegenheid allebei erg laag scoren, heeft Motivatie de neiging zich daarnaar te voegen en neemt dus af.

triade-model


* Tussen de drie factoren speelt een aantal terugkerende effecten. 

Capaciteit en Gelegenheid hebben de neiging zich aan te passen aan de Motivatie.

Dus hoewel Motivatie geen andere waarde in de formule heeft dan de andere twee, is motivatie wel leidend.

Een hoge motivatie om te willen veranderen blijkt vrijwel steeds een sterk punt bij gewenste gedragsverandering.

Als Capaciteit en Gelegenheid allebei erg laag scoren, heeft Motivatie de neiging zich daarnaar te voegen en neemt dus af.
 

Tip: In het Skillslab ga je vol aan de slag met vaardigheden en motivatie. Meer weten?

Hoe wil je contact met ons? Bellen? Videogesprek? Whatsapp? Mail? Zeg het maar. We staan voor je klaar.